Image

Training en Begeleiding

Gelijkwaardig en efficiënt samenwerken in een team of organisatie draait om vrijheid in verbondenheid.

Vrijheid om eigen keuzes te maken, authentiek te zijn, initiatief te nemen en zelfstandig te werken binnen (samen) opgestelde kaders.

Verbondenheid om het gezamenlijk doel voor ogen te houden en te doen wat nodig is om de gestelde doelen van de organisatie te realiseren.

Oude gewoontes slijten langzaam en nieuwe patronen creëren vraagt om doorzettingsvermogen. Je kunt nog zo blij zijn met een nieuwe methodiek, maar het kost tijd om deze andere werkwijze te integreren in jezelf, je  dagelijks leven leven en je werk.

Daarom draait het je eigen maken van de CONSENT-methode® om meer dan alleen het boek lezen. Je voelt dat je iets anders wilt, je bedenkt een aanpak en dan moet je het gaan doen.

CONSENT-methode® trainingen kenmerken zich door het doen, het ervaren in de praktijk. Ik begeleid je graag bij de eerste stappen en help je vertrouwen te krijgen zodat je zelf verder kunt.

Welke stappen jij voor je persoonlijke ontwikkeling nodig hebt en welke stappen je organisatie kan en wil zetten is maatwerk. Hieronder vind je een aantal van de mogelijkheden:

Kennismaken

Om een eerste ervaring op te doen met mij en de CONSENT-methode® raad ik je aan het Ger-Consentspel te spelen.

Hiermee ervaar je hoe je effectief op basis van gelijkwaardigheid samen afspraken kunt maken en besluiten kunt nemen. Bij deze serious game gaat het niet om winnen, maar om kennismaken met de methodiek vanuit een ontspannen situatie.

Je kunt het spel spelen als teambuildingsactiviteit, om te ervaren of je in je organisatie de CONSENT-methode wilt gaan toepassen of wellicht heb je er een ander doel mee voor ogen. Mogelijkheden bespreek ik graag met je.

Ben je enthousiast en wil je meteen meer? Dan kun je ook aansluiten bij een Themadag of een (dag)programma op maat aanvragen.

Incompany

Steeds meer organisaties werken met de CONSENT-methode®. Elke organisatie is anders en daarom zijn incompany trainingen maatwerk.

Groot voordeel van een training met je eigen collega's is dat de genomen besluiten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De agendapunten of onderwerpen zouden anders toch al worden besproken en nu kan dat tijdens de trainingsdagen. Er worden op deze manier gedragen besluiten genomen en jullie team ontwikkelt vaardigheid in de methodiek. Dat levert veel tijdwinst op en veel tevredener collega's. Zo wordt tijdens de training bijgedragen aan het realiseren van de doelen van de organisatie.

Incompany trainingen zijn maatwerk. Er kan gekozen worden voor een dag rondom een bepaald thema of er kunnen een aantal collega's opgeleid worden tot vaardige gespreksleiders die de methodiek in de organisatie kunnen dragen. Ook terugkomdagen zijn mogelijk, waarbij we inzoomen op door de deelnemers aangedragen onderwerpen, natuurlijk met gebruikmaking van de methodiek. Dit levert verduidelijking en verdieping op, waardoor binnen de organisatie overleg en besluitvorming (weer) soepel verloopt.

Verdiepingsdag CONSENT

Scholen

Een nieuwe school opzetten, een volledig andere onderwijsvorm vormgeven of binnen bestaande structuren meer ruimte voor gelijkwaardigheid in overleg en besluitvorming realiseren. In onderwijsland is veel gaande en de afgelopen jaren heb ik veel teams mogen begeleiden. Ik heb groepen gefaciliteerd rondom het opzetten van nieuwe scholen en teams ondersteund bij een specifiek onderwerp of thema. Ik geniet ervan mijn kennis en ervaring in te zetten en mee te denken in wat nodig is om doelen te realiseren.

Woongroepen

Woongroepen, communities, leefgemeenschappen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), allemaal vormen waar groepen mensen samen iets willen realiseren op het gebied van wonen. Afstemming is hier zó belangrijk! Wat is de gedeelde visie over prettig wonen? Waarom zo wonen? Op welk aspect ligt de nadruk?
Zelf heb ik jaren in een soort open woongemeenschap gewoond en op dit moment woon ik heel klein, in een tiny house op wielen. Ik heb veel affiniteit met groepen die verlangen naar anders wonen, naar meer inclusiviteit, die willen bijdragen aan een deeleconomie, die in communities willen wonen en/of juist heel klein, waarbij doordachte keuzes en heldere afspraken erg belangrijk zijn.

Mijn ervaringen op specifiek deze gebieden bieden een enorme meerwaarde aan de deelnemers in de trainingen.

Training bij Baudy Wiechers
Master CONSENT worden

Individuele deelnemers

Natuurlijk is het fijn om met je hele team te starten met het werken met consent. Maar soms lukt dat niet meteen en wil je zelf al wel aan de slag. Dat kan!
Je kunt je via de CONSENT-methode site inschrijven als individuele deelnemer aan een online spelbijeenkomst of aansluiten bij een training die we geven.

Kijk hier voor de mogelijkheden & actuele data.