Consent* op geen consent

Het ene onderwerp is het andere niet. Soms vallen besluiten met het grootste gemak en een andere keer komt de kring maar niet tot een consent.

Het hangt van veel factoren af of je gemakkelijk tot een consent komt.
Is het een onderwerp waar al veel over gezegd is?
Is de voorbereiding goed geweest en is het een kwestie van 'aftikken'?
Is vooraf bekend of het de bedoeling is dat er een besluit genomen wordt of niet?
Is het een onderwerp dat weinig lading heeft?
Zo ja, dan is de kans groot dat er snel een consent komt.

Soms loopt de behandeling van een punt anders. Dan denk jij dat alles goed is voorbereid en het een kwestie is van 'aftikken' maar hebben je kringleden daar een heel ander idee over!
Ineens wordt het onderwerp waarvan je dacht dat alles helder was in de kring vanuit een heel ander perspectief benaderd, waardoor een compleet ander beeld ontstaat. Dat werpt zo'n nieuw licht op de zaak dat het besluit niet zomaar genomen kan worden. Misschien kan er nog helemaal geen (inhoudelijk) besluit genomen worden!
Dan kan er met consent, besloten worden dat er geen consent is over dit onderwerp. Dat het terug mag naar de tekentafel en opnieuwe geagendeerd wordt met gebruik van alle nieuwe informatie die boven tafel gekomen is.

Belangrijk bij elk agendapunt is dat vooraf helder is of hierover een besluit genomen wordt, dat er om inspiratie gevraagd wordt of dat er op eerder gemaakt beleid gereflecteerd wordt.
Afhankelijk daarvan wordt er dus wel of geen besluit genomen. In bovenstaand voorbeeld was duidelijk de bedoeling dat er een besluit genomen zou worden. Maar tijdens de behandeling ervan wordt helder dat er nog geen inhoudelijk consent kan komen op het onderwerp omdat er nieuwe informatie beschikbaar gekomen is. Op dat moment kan er met consent besloten worden dat er geen consent gegeven wordt op het huidige voorstel. Mogeijk moet het punt bijgewerkt worden en kan dan opnieuw behandeld worden of is het gewoon niet het juiste moment voor dit onderwerp.
Dan is er dus consent op geen consent. Voordeel is dat er dan een besluit genomen is waarmee je verder kunt. Door consent te gaan met dat er geen consent is, sluit de kring het voor dit moment af. Maakt het rond en er blijft niets hangen waar ooit nog iets mee moet maar wat was het ook alweer...

Onlangs zei iemand in een training dat ze een onderwerp op de agenda had gezet om te peilen of de tijd al rijp was voor dit onderwerp. Kon het al ingezet worden of was het nog een stap te ver. Door hier helderheid over te krijgen en mogelijk dus een consent op geen consent, wist dit kringlid waar ze aan toe was. Het was nog te vroeg voor dit onderwerp in deze kring. Voor haar was het consent op geen consent in dit geval heel helpend.

Consent op geen consent.

Ben je dan een kring die geen besluiten kan nemen? Of respecteer je daarmee de kring en druk je geen besluiten door die toch niet gedragen worden in de uitvoering?
Wat vind jij over consent op geen consent bereiken? Ik lees het graag!

*Wat Consent betekent lees je hier.

1000 Resterende tekens


Gerelateerde artikelen