In 6 stappen van een idee naar een fantastisch plan!

Stel, je hebt een idee waar je graag input op krijgt, zodat het een fantastisch plan wordt. Wat een rijkdom kan het dan zijn om aan meer mensen input te vragen en zo met veel meer suggesties tot een geweldig resultaat te komen. Hoe pak je dat aan?

1. Zorg voor een groep mensen en download de 'Gespreksetiquette' ter voorbereiding.

2. Ga samen in een kring zitten en wijs een gespreksleider aan.

Een gespreksleider geeft leiding aan het gesprek en is zelf ook onderdeel van de kring.
Hou je aan de Gespreksetiquette:

  • Iedereen komt aan de beurt
  • Val elkaar niet in de rede
  • Alleen vragen ter verduidelijking
  • Geen discussie
  • Ga door met rondes totdat alles gezegd is
  • Luister goed  naar elkaar

3. Jij geeft, als indiener van het onderwerp, een uitleg en toelichting op het onderwerp waar je graag input op wilt hebben.

4. De kringleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

Het gaat hier om beeldvorming. Beeldvorming is belangrijk om een helder beeld/plaatje te krijgen omtrent het onderwerp, zodat kringleden er daarna iets van kunt vinden of hun mening kunnen geven over het onderwerp. De gespreksleider vraagt of er iemand uit de kring vragen heeft. Kringleden die een vraag hebben, kunnen hun hand opsteken en wachten tot de gespreksleider ze het woord geeft.

5. Hierna kunnen kringleden hun mening en ideeën geven.

Hier wordt in de volgorde van de kring gewerkt. De gespreksleider vraagt wie wil beginnen met de ronde meningsvorming. Vervolgens geeft elk kringlid zijn/haar mening en ideeën over het onderwerp. Als het je beurt is en je hebt niets te zeggen, kun je dat bijvoorbeeld aangeven met: 'ik hoor jullie' of 'ik heb niets toe te voegen'.
Houd je beurt kort, maar zeg wel wat je te zeggen hebt. Er komen meerdere rondes, dus iedereen komt opnieuw aan de beurt en dan kunnen kringleden dingen toevoegen. Door de beurten kort te houden, blijft de vaart erin! Na de eerste ronde wordt doorgegaan met verdiepende rondes net zolang totdat alles gezegd is en alle ideeën zijn gespuid.

Dan komt de besluitvormingsronde.

6. Besluitvorming.

De gespreksleider of een lid van de kring kan met een voorstel komen waarop consent gevraagd wordt. In dit voorbeeld wil jij als indiener van de onderwerp graag input hebben op je idee. Dan hoeft er niet altijd een besluit genomen te worden. Het kan wel, maar hoeft niet. Het hangt af van het doel wat jij voor ogen hebt bij het op tafel leggen van dit onderwerp. Jij hebt in ieder geval input gekregen op je ideeën, zodat je met deze inspiratie er een fantastisch plan van kunt maken!

Nu ben ik erg benieuwd naar jouw ervaringen als je hiermee aan de slag gaat. Dit kan in je organsatie, bij een project, maar ook in je gezin. Wil je jouw ervaring delen in het reactieveld hieronder? Ik kijk ernaar uit!

1000 Resterende tekens


Gerelateerde artikelen