Is het helder hoe jouw organisatie of hoe jij zelf besluiten neemt?​

"Wat frustreert je het meest als het gaat over communicatie en afspraken maken op je werk?"

Op deze vraag komen heel uiteenlopende antwoorden binnen via onze site.
Graag wil ik in dit blog reageren op antwoorden die we kregen. Belangrijk is dat je beseft dat het ook maar EEN gezichtspunt is dat ik geef. Daarom ook het vriendelijke verzoek aan jou om mee te denken in het geven van suggesties.

Een van de antwoorden:
'Dat je als groep iets wilt en dat de leidinggevende dan toch wat anders besluit. Dus niet de argumenten belangrijk genoeg vindt om mee te gaan met de groep. En vervolgens ook niet zijn keuze toelicht. En daarnaast vragen stellen tijdens de rondes die toch geen vraag ter verduidelijking zijn, maar vaak is het dan een oordelende/gekleurde vraag'

Mijn gezichtspunt:
Wat ik me afvraag bij dit antwoord is of er een gezamenlijk besluit is dat besluiten in deze kring/groep met consent genomen worden. 

Wat mij betreft raken we dan meteen de kern, het belang van helderheid over de manier van communiceren en besluiten nemen.
Is het besluit om dat met consent te doen, dan kan niet meer gebeuren wat hierboven beschreven staat. Is het wel aan de orde geweest, maar is het niet gezamenlijk (met consent) besloten, dan heb je nog steeds met hiërarchie te maken, waarbij de leidinggevende volledig de mogelijkheid heeft om te beslissen wat hij wil. En daar zelfs geen verantwoording over hoeft af te leggen.
De vraag is of je in een dergelijke organisatie wilt werken. En ook of de leidinggevende zich senang voelt in deze situatie of het liever ook anders zou willen.

Ik kom hierbij terug op het belang samen af te spreken hoe je met elkaar samenwerkt in de besluitvorming. De hierboven geschetste situatie levert onveiligheid op, als een deel van de groep denkt mee te mogen besluiten en zich daarmee open en kwetsbaar opstelt, maar dat niet iedereen het idee heeft en er dus opeens op een andere wijze besluiten genomen worden.

Is in deze organisatie wel met consent besloten op basis van gelijkwaardigheid en met consent afspraken te maken, dan is het belangrijk de leidinggevende hierop aan te spreken. Misschien is deze persoon zich niet bewust van wat hij doet of snapt hij nog niet helemaal hoe het werkt.
Ook als ik lees hoe het in de verschillende rondes gaat en hoe de vragen worden ervaren, denk ik dat hier nog werk aan de winkel is.
Training in hoe je dit echt implementeert in je organisatieTraining in hoe je dit echt implementeert in je organisatie lijkt dan belangrijk. Want niet alleen voor de leden van de groep is dit geen fijne situatie, het zou maar zo kunnen de ook de leidinggevende het graag anders wil.

Heb jij helder hoe in jouw organisatie of hoe jij zelf besluiten neemt? Is dit helder gecommuniceerd met de mensen in deze groep of herken je deze situatie? Fijn als je jouw gezichtspunt deelt.

1000 Resterende tekens


Over de auteur:

Baudy Wiechers - Grondlegger van de CONSENT-methode®

baudy400

Baudy heeft de CONSENT-methode® ontwikkeld en schreef hier diverse boeken over. Ze geniet van het delen van haar kennis door het geven van workshops en het opleiden van mensen tot vaardig CONSENT-methode® Gespreksleiders. Baudy reist rond in haar pipowagen en ontvangt als Consentvrouwe graag gasten in haar podcast.

e-mail  instagram   linkedin  facebook

Gerelateerde artikelen