Met consent afspraken maken over de gebruiksregels in een WhatsApp groep binnen een community

Vanuit de behoefte elkaar korte vragen te stellen, hulp te vragen, het beroemde kopje suiker bij de buren te lenen, oppas voor de kids te zoeken, zoekgeraakte kinderen op het terrein terug te vinden, etc. werd een paar jaar geleden in een soort open woongroep een WhatsApp groep gestart.

Er werd enthousiast gebruik gemaakt van de app. Het voldeed zeker in een behoefte. Meestal liep dit soepel, totdat er een moment kwam dat er wat onduidelijkheid en kriegeligheid ontstond. Dat was juist wat we niet wilden. Er werd nog via de app gekeken of er iets aan gedaan kon worden, maar dat werd ingewikkeld.

Ik was onderdeel van de groep, maar ook van consent en dat was natuurlijk bekend. Ik werd gevraagd om een avond te begeleiden waar we als deelnemers van deze groep bij elkaar zouden komen om afspraken te maken over het gebruik van de app groep.

Nu worden er op sociale media vaak gedragsregels afgesproken, maar meestal maakt de beheerder die. Aangeslotenen kunnen kiezen of ze mee willen doen en zich aan deze regels houden of niet. Dit wilden wij anders doen. Door bij elkaar te komen, te inventariseren wat de behoefte was, wat het doel was van de app, wilden we samen tot gedragsregels komen. Middels diverse rondes werd duidelijk dat de behoefte voor niet iedereen precies gelijk was. Toch wilden we graag op deze manier met elkaar verbinden...

Er is gezocht naar afspraken waar iedereen zich in kon vinden. Niet dat je met alles blij hoefde te zijn, maar wel zo dat het echt zou blijven kloppen en je met plezier deel zou blijven uitmaken van de groep. Of bewust besloot er uit te gaan.

Door met elkaar de regels op te stellen en dit met een consentbesluit te bekrachtigen, werd het weer een gedragen groep.
Natuurlijk vergat iemand nog wel eens wat was afgesproken, maar dan was een korte herinnering voldoende.
Door de tijd te nemen om op basis van gelijkwaardigheid af te stemmen en een gedragen besluit te nemen, zelfs al gaat het over een app groep, ontdek je dat communicatie veel soepeler blijft lopen, ergernissen voorkomen worden en je met veel plezier met elkaar blijft verbinden!

1000 Resterende tekens


Over de auteur:

Baudy Wiechers - Grondlegger van de CONSENT-methode®

baudy400

Baudy heeft de CONSENT-methode® ontwikkeld en schreef hier diverse boeken over. Ze geniet van het delen van haar kennis door het geven van workshops en het opleiden van mensen tot vaardig CONSENT-methode® Gespreksleiders. Baudy reist rond in haar pipowagen en ontvangt als Consentvrouwe graag gasten in haar podcast.

e-mail  instagram   linkedin  facebook

Gerelateerde artikelen