In gesprek met Hannah de Vos-Beckers

Hannah vertelt over het oprichten van een school, maar vooral ook over hoe je doorzet. Durf je de leiding te nemen, durf je grenzen te stellen? Kun je vasthouden aan de visie van de school, maar durf je daar ook flexibel in te zijn?

Shownotes

Hannah karakteriseert zichzelf als iemand die in haar element is als ze creatief kan zijn, muziek, beeldende kunst, theater. Creativiteit maakt voor haar ook dat je kunt omdenken, niet of iets kan maar hoe iets kan. Creativiteit is het creëren van een kunstwerk, maar ook je leven creëer je en daarmee een stukje van de wereld.

Volg de gast

Minst en meest gelijkwaardig

Minst gelijkwaardig:
Tijdens een intakegesprek met een meisje en haar ouders, stelde het meisje de vraag: ‘Mag je op deze school zelf beslissen of je naar de wc mag?” Dat was voor Hannah even een realisatie moment hoe ongelijkwaardig de wereld soms is.

Meest gelijkwaardig:
Dat als je iets afspreekt met een kind om bijvoorbeeld te lezen op een bepaald moment en dat op dat moment het kind er achter komt dat het liever iets anders wil. Dat je dan in overleg een andere afspraak kunt maken, maar wel kunt aangeven dat je afspraken nakomen ook belangrijk is. Maar dat je gevoel volgen dat ook is en daar dan een gelijkwaardig gesprek over voeren. Een leuke tip hierbij is de volwassene-test, als je in gesprek met een kind denkt, als dit een volwassene was, hoe zou ik dan reageren…..?

Kennismaken

Hannah is samen met haar man al meer dan 20 jaar bezig met onderwijs, ze hebben 3 kinderen. Ze komt uit de jeugdhulpverlening en zag dat er op school heel anders met kinderen omgegaan werd dan ze verwachtte. Ze werd geïnspireerd door een boek van Rebecca Wild en is toen in een oud schoolgebouw een school gestart, vanaf 2000 Aventurijn geheten.

Gelijkwaardigheid is niet dat je persé gelijk bent, maar je bent in je wezen gelijk. Er is een verschil tussen baby’s, kinderen en volwassenen. Het is onze taak als volwassenen om uit te vinden wat de behoeften zijn van anderen. Dat kun je afleiden uit verbale en non-verbale communicatie. Kun je vrijheid ervaren als het onveilig is?

Ze is oprichter van Aventurijn, het is de visie van de school dat ieder mens op aarde is om zich te ontwikkelen. Het is de taak van de volwassenen om daar een soort bedding voor te realiseren, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn de voorbeelden voor de kinderen op school, dus hóe wij ons werk doen zegt meer dan wát we doen. Wat we onbewust uitstralen is minstens even belangrijk. Een belangrijk aspect is dat er op het terrein ook gewoon mensen werken, kinderen komen gevraagd en ongevraagd langs om een praatje te maken en worden zo ook geïnspireerd. Dat werkt twee kanten op.

Er komen tijdens het gesprek allerlei vragen aan bod:

  • Is een breed aanbod belangrijk?
  • Is er een dagstructuur op Aventurijn?
  • Wanneer mag nee, nee zijn?
  • In hoeverre moet je leren over drempels heen stappen? En hoe krijg je tieners zo ver?
  • Wat is je drive na al die jaren, waarom doe je wat je doet?
  • Hoe belangrijk is je team? Durf je leiding te nemen?
  • Hoe ga je om met de inspectie, de leerplichtambtenaren en leerlingvolgsystemen?

Een school starten is één ding, maar doorzetten is iets anders. Vaak na het oprichtings enthousiasme krijg je te maken met ouders die gaan twijfelen, en kritische ouders. Je gaat vaak met je team door een fase van uitzoeken wat de visie nu echt is, je krijgt te maken met financiën. Veel mensen starten een school vanuit noodzaak voor hun eigen kind, maar het moet wel ook echt je eigen drive zijn, je moet het doen vanuit een intrinsiek verlangen. Je moet accepteren dat je constant gespiegeld wordt en genieten van het proces.

Als oud-leerlingen langskomen en je ziet wat er van ze geworden is, hoe ze zich ontwikkelen, dan is dat een prachtige beloning voor je werk.

Rituelen

Ja er zijn rituelen, maar die mogen ook veranderen en meebewegen. We proberen wel zoveel mogelijk de jaarfeesten te volgen, zoals die op de Vrije School gaan. Het samen vieren is voor kinderen heel waardevol.

Inspiratie

Boeken die genoemd zijn:

Websites:

Muziek

Hannah speelt samen met Arnoud, ze is is fagottist en speelt harp. Ze is volledig klassiek opgeleid. Samen gaan ze het nummer Life is Wonderfull van Jason Mraz spelen met Hannah op harp.

1000 Resterende tekens


avatar 600

Volg ons ook op Spotify:

Sneak-preview:

Sfeerimpressie:

podcast consent hannah 01

podcast consent hannah 02

podcast consent hannah 03

podcast consent hannah 04

Met dank aan:

Eindredactie: Carien Kirkels-Muijsken
Geluid, editing & muziek: Arnoud Kas, Poptroubadour.
Webredactie: Rachel Kruk