In gesprek met Mariken Althuizen

Mariken is oprichter van LOS Deurne, een sociocratische leeromgeving. Ze is een bevlogen mens die leeft voor hart en ziel en graag inspiratie en kennis deelt. Haar visie is: ‘samen leven is samen leren’, natuur is daarbij heel belangrijk.

Shownotes

Mariken staat krachtig voor en achter alles wat ze doet, ze is liefdevol, duidelijk, zonder concessies, volledig aanwezig. Haar missie is een mooiere wereld te maken en daar neemt ze iedereen in mee.

Volg de gast

Minst en meest gelijkwaardig

Minst gelijkwaardig:

Mariken probeert zoveel mogelijk als mens aanwezig te zijn op LOS, maar eigenlijk is alles wat je doet vanuit je rol als begeleider per definitie ongelijkwaardig. Als er op een leerling-bespreek- avond over leerlingen wordt gesproken dan zijn zij daar niet bij, dan hebben zij geen stem. Dat is niet perse slecht, want vaak heel waardevol, maar het is niet heel gelijkwaardig.

Meest gelijkwaardig:

De kring die ze op LOS hadden over de groei en het aannameproces van school. Een kring met leerlingen en begeleiders om te praten over hoe ze willen groeien, met wat voor soort leerlingen en in welk tempo. Ook kwam aan de orde hoe de aannameprocedure op dit moment is en of die nog klopt. Leerlingen van LOS zaten niet bij het hart- en zielgesprek. Naar aanleiding van het kringgesprek wordt de procedure aangepast. Leerlingen van LOS gaan meedoen in dat gesprek en dat voelt weer veel gelijkwaardiger.

Kennismaken

Mariken woont in Vlierden met haar partner en twee kinderen van 20 en 17. Ze heeft heel veel dieren: kippen, geiten, katten, hond, een paard en eenden. Ze heeft scheikundige technologie gestudeerd aan TU/e en kwam er na haar studie al snel achter dat ze niet de hele dag in een laboratorium wilde werken. Via de lerarenopleiding kwam ze in het reguliere onderwijs terecht, maar ook dat was niet wat ze zocht, al beviel kennis delen haar wel. Via vak docentschap op DOE040 is ze 4,5 jaar later met een aantal andere vrouwen een eigen school gestart, LOS Deurne. Mariken vertelt hoe ze van een technisch beroep naar de natuur is bewogen en naar onderwijs. Ze heeft veel verschillende dingen gedaan, zo schreef ze drie boeken over hoogbegaafdheid, leren en onderwijs en ontwikkelde ze een leerlingvolgsysteem voor LOS, dat inmiddels ook op andere scholen gebruikt wordt. Ze vindt het leuk en belangrijk om kennis en inspiratie te delen. Ze heeft een analytische geest en een enorme drive om te delen. Ze neemt waar en dan komt vaak de ingenieurs blik om de hoek kijken. Hoe kunnen we dat vormgeven, anders doen of oplossen?

De naam” LOS” staat voor Leren, Ontdekken, Spelen, maar ook voor loslaten. LOS is een sociocratische leeromgeving. Er wordt gewerkt vanuit het ‘natuurlijk leren’ principe. De leerlingen en teamleden zijn gelijkwaardig of liever ‘evenwaardig’ en beslissen mee over alles op LOS. Samen leven is samen leren. Dat doen ze ‘voor hart en ziel’, dus niet alleen ‘met hart en ziel’.

Bij de oprichting van LOS hebben ze veel tijd besteed aan de woorden die gekozen zijn voor de missie. Bij het woord gelijkwaardig gaat het al snel over gelijkheid, terwijl het tweede deel van het woord - waarde - minstens even interessant is. We hebben een gelijke waarde ondanks onze verschillen. Ze hebben daarom gekozen voor een eigen woord in de missie en dat is evenwaardigheid. En de basis ‘voor hart en ziel’ staat al 4,5 jaar overeind.

Verder gaan Baudy en Mariken in gesprek over:

 • wat de locatie doet voor een learning community;
 • wat maakt LOS anders dan een reguliere school en waarin verschillen ze van andere B3 scholen;
 • hoe speelt natuur een rol in haar leven en in het leven op LOS;
 • hoe leg je de connectie tussen hart en ziel en een analytische geest;
 • hoogbegaafdheid;
 • haar visie op onderwijs;
 • hoog alertheid en hoe werkt dat dan;
 • leerlingvolgsystemen en hoe past haar systeem in het democratisch onderwijs;
 • hoe zorg je ervoor dat leerlingen toegang hebben tot vakdocenten en hoe leren kinderen in het voortgezet onderwijs;
 • waar halen kinderen en begeleiders hun motivatie vandaan en is deze vorm van onderwijs moeilijk;
 • wat viel er erg tegen bij de oprichting van de learning community;
 • hoe belangrijk is de visie van een community.

Mariken heeft een eigen leerlingvolgsysteem ontwikkeld en heeft daarover veel gesprekken gevoerd met de onderwijsinspectie. Het systeem dat er nu ligt voldoet aan alle eisen. Mariken heeft naast een versie voor het basisonderwijs ook een versie voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Zo voldoen ze aan de criteria die gesteld worden door de onderwijsinspectie. Via Exova is het systeem beschikbaar voor andere scholen.

Rituelen

Iedere vrijdag is er ter afsluiting van de week een kampvuur met wat lekkers erbij. Een nieuw ritueel is het gala aan het einde van het schooljaar. Dit jaar is dat een glow-in-the-dark feest. Verder is er iedere dag een checkout met het team en iedere maand een bijeenkomst met het team.

Inspiratie

Muziek

Mariken heeft gekozen voor I won’t give up van Jason Mraz. Toen ze het nummer voor het eerst hoorde, raakte het nummer haar zo dat ze ervan moest huilen. Als je zo naar mensen en kinderen kunt kijken dan verandert de wereld! Daar is ze van overtuigd.

1000 Resterende tekens


avatar 600

Volg ons ook op Spotify:

Sneak-preview:

Sfeerimpressie:

podcast consent mariken althuizen 01

podcast consent mariken althuizen 02

podcast consent exova mariken althuizen 03

podcast consent muziek mariken althuizen 04

Muziek

Met dank aan:

Eindredactie: Carien Kirkels-Muijsken
Geluid, editing & muziek: Arnoud Kas, Poptroubadour.
Webredactie: Rachel Kruk