Annick Graat over Baudy als gespreksleider

rond1

In juli 2018 heeft Baudy een bestuursvergadering voorgezeten als extern gespreksleider. Het bestuur bestaat uit 12 collega’s waaronder verloskundigen, een gynaecoloog, kinderartsen, een verpleegkundige en een afdelingsleider.
Baudy heeft de bijeenkomst voorgezeten volgens de CONSENT-methode® en de groep bestuurders langs die weg begeleid om gestructureerd de agendapunten te bespreken en in juiste samenspraak tot gedragen besluiten te komen (het bereiken van Consent) met elkaar.

Baudy heeft een prettige stijl van aanspreken waarbij zij een juiste balans hanteert tussen 'open en begrijpend' en 'direct en concretiserend'. Zij spreekt daarbij mensen aan op het komen tot de kern van zaken, stimuleert zij om meningen te vormen en weet zij de groep tot een gedragen besluit te faciliteren. Ondanks dat Baudy niet direct betrokken was bij de inhoudelijke vraagstukken die voorlagen, is zij in haar rol van gespreksleider van toegevoegde waarde in het doorlopen van van de wenselijke stappen om tot besluitvorming te komen.

Annick Graat
Procesbegeleider van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) in Amsterdam Centrum-Oost.
Verandermanager bij ‘De Verbinding’. 

 

 

1000 Resterende tekens