Baudy Wiechers CONSENT gesprekleider boeken training

Diep van binnen willen we allemaal inspirerend leren, leven en werken.

Jij wilt op basis van gelijkwaardigheid communiceren, gezien en gehoord worden. Jij wilt persoonlijk leiderschap tonen in je eigen leven en een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij, zodat die ook leefbaar (en liefst meer dan dat) blijft voor de komende generaties.

Tegelijkertijd is het een feit dat we ook midden in deze maatschappij staan, met de uitdagingen die dat met zich meebrengt en waarin het vaak lef vraagt om voor je dromen te kiezen en om alternatieve oplossingen te vinden. Om niet zomaar te accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn en omdat je je realiseert dat jij veel te brengen hebt.

Er wordt veel gepraat en geschreven over zelfsturing, samensturing, verantwoordelijkheid nemen. Teams die op basis van gelijkwaardigheid willen of moeten gaan samenwerken en van goede wil zijn, maar eigenlijk geen idee hebben hoe ze dat praktisch kunnen vormgeven. Jij en je team willen zo graag, maar #hoedan?

Laat me jou op weg helpen! Met een beproefde methodiek waar je blij van wordt, die resultaat oplevert en vooral heel praktisch is vormgegeven. Het is immers de bedoeling dat jij en je team verder komen, dat het werkt?!

Baudy Wiechers

Toen ik in aanraking kwam met sociocratie voelde dat als thuiskomen!

Ik ontdekte dat gelijkwaardige besluitvorming recht doet aan elk individu en dat we tegelijkertijd als groep zoveel betere besluiten kunnen nemen. Dat we oog hebben voor individuele situaties, maar het grotere geheel niet uit het oog verliezen.

Om tegemoet te komen aan de grote behoefte hoe je gelijkwaardige besluitvorming praktisch kon toepassen, ontwikkelde ik de C.O.N.S.E.N.T.-methode®. Intussen hebben duizenden deelnemers trainingen gevolgd en wordt in steeds meer organisaties, scholen, gezinnen en bedrijven gebruik gemaakt van de methodiek.

Trainingen en Begeleiding

training en begeleiding

Ervaringsgerichte training en opleiding

Het doel is jou te laten ervaren hoe de C.O.N.S.E.N.T.-methode® werkt en toegepast kan worden in jouw organisatie. De theorie is heel simpel, de kracht zit hem in het doen, in het gaan ervaren en voelen hoe het werkt.

Gespreksleiding inhuren

gespreksleiding

Direct profijt van de jarenlange praktijkervaring

Als vaardig gespreksleider loods ik jullie door de bijeenkomst heen en draag zorg voor de structuur zodat jullie je volledig kunnen concentreren op de inhoud.

Begin met een boek lezen

lees-het-boek

Om je op weg te helpen:

Rijk geïllustreerde boeken met ervaringsverhalen en uitleg over hoe jij eenvoudig kunt starten met gelijkwaardig overleg en gedragen besluitvorming.

Waarom de C.O.N.S.E.N.T.-methode®

Als jij gaat werken met gelijkwaardig overleg en gedragen besluitvorming in jouw team/organisatie zul je een groot verschil merken in de betrokkenheid van de mensen met wie je samenwerkt. Je zult ontdekken dat mensen die zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, - ook al ben je het niet altijd met elkaar eens -, zichzelf steeds meer als 'heel' mens laten zien. Dat  levert elk individu een groter gevoel van autonomie op, terwijl tegelijkertijd de sociale verbondenheid met elkaar groeit en er gedragen besluiten worden genomen omdat je er samen uit wilt komen!

Teams die werken met de C.O.N.S.E.N.T.-methode® praten effectiever, maken duidelijke afspraken en komen die na, communiceren minder langs elkaar heen met als resultaat: een prettige, effectieve (werk)omgeving met een sfeer waarin mensen met plezier tot bedoelde resultaten komen!

CONSENT met Baudy
Baudy Wiechers contact

Kom in actie!

Ik blog regelmatig op consentmethode.nl, schrijf je daar in voor de inspiratiemail.
Je kunt me ook uitnodigen om jou een ervaring te laten opdoen met de methodiek.
Laat je contactgegevens achter, ik help je graag verder!

Vul alstublieft uw naam in.
Vul alstublieft uw telefoonnummer in.
Vul alstublieft uw e-mail in.